Diện tích thông thủy: 85.6m²
Diện tích tim tường: 90.71m²
Số lượng: 02 căn

MẶT BẰNG