Diện tích thông thủy: 125.8m²
Diện tích tim tường: 132.6m²
Số lượng: 01 căn

MẶT BẰNG