Diện tích thông thủy: 122.8m²
Diện tích tim tường: 132.8m²
Số lượng: 02 căn

MẶT BẰNG