Diện tích thông thủy: 143.6m²
Diện tích tim tường: 155.56m² – 155.72m²
Số lượng: 02 căn

MẶT BẰNG