Diện tích thông thủy: 226.7m²
Diện tích tim tường: 249.64m² – 249.82m²
Số lượng: 04 căn

MẶT BẰNG