Diện tích thông thủy: 176.5-180.7m²
Diện tích tim tường: 188.29 – 193.02m²
Số lượng: 04 căn

MẶT BẰNG