Diện tích thông thủy: 330.9 – 346.1m²
Diện tích tim tường: 348.09 – 353.11m²
Số lượng: 04 căn

MẶT BẰNG