Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

Trang web Stella-residence.com.vn được sở hữu và vận hành bởi Canthoproperty. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng, và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Nó cũng giải thích quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn:

 • Truy cập trang web của chúng tôi
 • Sử dụng các dịch vụ của chúng tôi
 • Liên hệ với chúng tôi

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ IP
 • Thông tin về việc sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như các trang bạn truy cập và các hành động bạn thực hiện
 • Thông tin về các dịch vụ bạn sử dụng, chẳng hạn như các sản phẩm và dịch vụ bạn mua
 • Thông tin bạn cung cấp khi liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn như thắc mắc và khiếu nại của bạn

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và quản lý các dịch vụ của chúng tôi
 • Cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng
 • Trả lời câu hỏi và khiếu nại của bạn
 • Cải thiện trang web và các dịch vụ của chúng tôi
 • Gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi

4. Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi sử dụng để cung cấp các dịch vụ của mình, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu
 • Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ, chẳng hạn như các nhà tiếp thị
 • Các cơ quan chính phủ và các cơ quan khác khi chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật

Chúng tôi sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của bạn.

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, yêu cầu xóa hoặc hạn chế việc sử dụng thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền nhận được bản sao thông tin cá nhân của mình.

Để thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected]

6. Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

7. Thay đổi Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng các thay đổi trên trang web của chúng tôi.